pædagog, ergoterapeut eller social og sundhedsassistent søges

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

SJÆLDEN CHANCE FOR AT ARBEJDE MED VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE MED AUTISME I KILEBO HUS 1-2 og 3-4

Kilebo er hjem for 24 meget forskellige mennesker i alderen 25-67 år. Fælles for dem er, at de har autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning. Vores ambition er, med høj faglighed at skabe de bedste rammer for et godt liv for vores beboere samt en attraktiv arbejdsplads for medarbejderne. Vi er godt på vej, og det er sjældent vi har ledige stillinger.

Borgerne bor i egne selvstændige lejligheder med tilhørende fællesrum og køkken. Borgerne har i forskellig grad brug for hjælp og støtte til aktiviteter, socialt liv, personlig pleje og daglige gøremål.

Borgerne er omdrejningspunktet og vores primære fokus. I Kilebo er der plads til grin og sjov, samt hjemlig hygge.

Vi vægter hjemlighed, traditioner og samarbejde højt. Dette gælder både i forhold til borgere, pårørende og kollegaer. Der er i høj grad mulighed for at præge det levede liv både som borger og medarbejder.

Borgerne har forskellige former for dagbeskæftigelse i dagligdagen, herhjemme prioriteres fritidsaktiviteter højt. Borgerne har mange forskellige interesser, blandt andet computerspil, rollespil, fodbold, ridning og musik. Vi arrangerer ture ud af huset, indkøbsture, hygge med musik og tv, spil, fredagsbar og meget mere.

Medarbejderne faciliterer struktur og overblik i hverdagen, strukturen udvikles løbende og er tilpasset den enkelte borger. Vi arbejder ud fra de faglige tilgange i Aarhus kommunes Fælles Fagligt Fundament herunder KRAP og ASK, og vi er inspirerede af TEACCH som autisme faglig tilgang. Faglighed vægtes højt og alle medarbejdere tilbydes grundig introduktion og løbende opkvalificering.

Vores støtte tager udgangspunkt i anerkendende tilgang, med stort fokus på at skabe forudsigelighed, struktur og tryghed. Vi arbejder imod at beboerne bliver så selvhjulpne som muligt, og kan mestre eget liv på bedste vis. Vi ser det som en vigtig opgave at borgerne er "for bordenden" i eget liv. 

Om dig:
Dine opgaver vil være, i samarbejde med dine kollegaer, at udvikle det bedste botilbud for voksne med autismespektrumforstyrrelser, med de mest optimale rammer for trivsel, tryghed og udvikling. Formålet er at understøtte borgerne i at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt, med mest mulig indflydelse på eget liv og livskvalitet.

Din profil:

 • Du er uddannet pædagog, ergoterapeut, social og sundhedsassistent, eller har en anden relevant socialfaglig uddannelse.
 • Du sætter fagligheden højt og vil bidrage aktivt til, at udvikle vores faglige tilgange i det pædagogiske arbejde
 • Du er skriftlig velformuleret og kan arbejde selvstændigt med skriftlig dokumentation og udarbejdelse af handleplaner
 • Du er en aktiv medspiller og bidrager positivt til gode relationer med og mellem kollegaer
 • Du søger aktivt faglige drøftelser, også når vi er uenige. Du er ligesom os indstillet på, at vi løfter opgaverne i fællesskab og finder de gode løsninger sammen
 • Du er loyal overfor fælles beslutninger i det pædagogiske arbejde
 • Du kan arbejde med struktur og skabe en høj grad af forudsigelighed. Men du er også indstillet på hurtige skift, og fleksibilitet i opgaveløsningen for at få dagligdagen til at gå op
 • Du må gerne have kendskab til og erfaring med målgruppen, hvis ikke klæder vi dig på til opgaverne.
 • Du skal være indstillet på, at arbejdet indeholder både dag- og aftenarbejde samt arbejde hver anden weekend
  Løn og ansættelsesvilkår:
  Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
    
  Ugentligt timetal: Fuld tid/eller efter aftale


  Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.


  Hvis du vil vide mere:
  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tina Margrethe Christiansen på telefon +4541860811.

  Ansøgning
  Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
   
  Ansøgningsfrist:  20-03-2024
   
  Vi forventer, at samtale finder sted i uge 13

  Om os
  Kilebo og Havbo er beliggende i Tilst, som er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), Aarhus Kommune. 

Center for Autismetilbud for Voksne består pt. af 10 døgn- og dagtilbud. Centret er et af 4 centre i Voksen, Job og Handicap. Hertil kommer en myndighedsafdeling samt en støttefunktion i driften med HR, Økonomi og controlling, som hedder Fællesfunktionen. Herudover indgår der i organisationen en række centrale stabe i Voksen, Job og Handicap.     

I centrene har vi flere fælles kerneopgaver og vi arbejder med afsæt i Aarhus Kompasset, Voksne, Job og Handicaps Vision samt Borgerens MSB og Fælles Faglig Strategi for at udvikle vores faglighed, indsatser for borgerne og samarbejde med de pårørende.  
 
 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

20-03-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Havkærparken 51, st., 8381 Tilst

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5998497

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet