"Uddannet pædagog søges til hjertevarmt og ambitiøst vuggestueteam i Aarhus"

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en uddannet pædagog til vores vuggestueteam – i Spiloppen bliver du en del af et integreret børnehus fyldt med fagligt ambitiøse og hjertevarme kolleger, en vidunderlig mangfoldig børnegruppe samt en god og samarbejdende forældregruppe.

Stillingen er ledig pr.15.8.24 og er en fast stilling på 37 timer ugentligt. Der vil være mulighed for færre timer, hvis det ønskes.

Spiloppen er en integreret institution med beliggenhed i Aarhus bydelen Tilst. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn, fordelt på to stuer, samt 40 børnehavebørn, ligeledes fordelt på to stuer. 

Vi drømmer om en uddannet pædagog:

 • med et professionelt hjerte, der banker for børn på 0-6års området og deres forældre
 • der har en mentaliserende tilgang til børn, forældre og kollegaer, og som kan se bag om adfærden og reflektere over egen selvagens
 • som har lyst til at arbejde med en mangfoldig børnegruppe og herunder også børn og familier i udsatte positioner
 • der med overskud, nærvær og engagement har lyst til at indgå i husets vuggestueteam
 • som formår at indgå positivt i samarbejdet med kolleger – interne som eksterne - og ledelse om at skabe de bedst mulige læringsmiljøer for alle børn i huset
 • der har begge ben på jorden, overblik og ben i næsen 
 • der med udgangspunkt i sin faglighed har noget for med børnene, og kan formulere pædagogisk praksis og refleksioner, både mundtligt og på skrift
 • som har mod på at sætte egen faglighed i spil i refleksive dialoger med kolleger, ledelse og pædagogiske vejledere
 • der har fokus på den gode relation til både børn og forældre og er bevidst om ansvaret for dette
 • der kan tænke kreativt og ’ud af boksen’ og herigennem bidrage med nye ideer til måden vi gør tingene på, til glæde for både børn, forældre og kolleger
 • som har lyst til at være en del af et fagligt fællesskab og bidrage til et positivt arbejdsmiljø for alle i huset
 • som har en legede, livfuld og respektfuld tilgang til børnene

 

 

Vi tilbyder:

 • mulighed for vejledning og sparring med dagtilbuddets pædagogiske vejleder
 • Onboarding med dagtilbuddets pædagogiske ledelse samt vejleder, som sikrer, at nye medarbejdere får mulighed for at fordybe sig i dagtilbuddets faglige ståsted og værdier
 • et hus der emmer af god stemning og rar atmosfære samt en varm og imødekommende personalegruppe, der besidder en god portion humor og fejrer dagligdagens succeser 
 • en arbejdsplads, som tager arbejdsmiljøet alvorligt og har en høj social kapital
 • en struktureret hverdag, hvor det prioriteres at dele børnene i mindre grupper med henblik på at skabe gode læringsmiljøer for alle børn
 • en sjov, udfordrende og omskiftelig hverdag, hvor vi står stærkt som personalegruppe og bakker hinanden op
 • Ugentlig forberedelsestid
 • et fagligt fællesskab hvor janteloven er sat ud af spil. Det betyder, at der er plads til at dele ud af fagligt ’blær’. Samtidig er der plads til at blive fagligt udfordret og rum til at sige det højt. Dermed er der mulighed for at blive dygtigere til at løse kerneopgaven i et stærkt læringsfællesskab
 • en engageret leder, som har både faglighed og hjerte på rette sted

 

 

Som medarbejder i Spiloppen bliver du en del af Tilst Dagtilbud, hvor vi arbejder ud fra værdiordene troværdighed, respekt og engagement. Vi har et fællesfagligt fundament i den neuropsykologiske- relationelle tilgang, som er indarbejdet i vores pædagogiske læreplan. Vi har et særligt fokus på børn i udsatte positioner, tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber, leg og børnefællesskaber samt sproglig udvikling. 

I Tilst Dagtilbud udvikler og opdaterer vi kontinuerligt vores faglighed, således vores pædagogiske tilgang til børn begrundes i evidens og forskning. 

I dagtilbuddet har vi vores egen erfarne pædagogiske vejleder, der fungerer som sparringspartner, samt afholder vejledning og procesfacilitering. 

Personalets mange og alsidige kompetencer bringes i spil på tværs af dagtilbuddet for hele tiden at sætte det stærkeste hold omkring børnene.

Vi har et stærkt og engageret tværprofessionelt samarbejde med relevante samarbejdspartnere og prioriterer særligt et stærkt og udviklende overgangssamarbejde med Tilst skole.

 

Lidt mere om os:

Få et indblik i vores hverdag på instagram: spiloppen_tilst 

Spiloppens personalegruppe er en blanding af pædagoger og pædagogmedhjælpere samt studerende. Her er både nyansatte, nyuddannede og ’gamle i gårde’ – alle bidrager positivt til vores fælles dagligdag i huset. 

I Spiloppen træder du som pædagog ind i en eksisterende kultur, struktur og organisering, som vi værner om. Samtidig er vi som team både nysgerrige og fleksible, så du har også mulighed for at sætte dit præg og aftryk på arbejdspladsen

Der er afsat tid til personalemøder samt stuemøder, og ledelsen er synlig og tilgængelig.

I Tilst Dagtilbud skal du være indstillet på at bringe dig selv i spil til fordel for egen og andres læring, og du skal have lyst til at udfordre dig selv og dine kolleger fagligt på en hensynsfuld og kommunikativt ordentlig måde.

Læs mere om vores værdier samt vores læreplan på vores hjemmeside: Tilst Dagtilbud (aarhus.dk) 

Er du den pædagog, vi mangler i vores team? 

Hvis du kan se dig selv som en del af vores hverdag i Spiloppen og det faglige pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, vil vi meget gerne høre fra dig!

Vi glæder os til at møde dig og til at høre mere om dig, og hvad du kan bidrage med i Spiloppen – vi forventer at afholde samtaler i løbet af uge 25

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

HVIS DU VIL VIDE MERE

Er du blevet nysgerrig eller har du opklarende spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Rikke-Therese Smidt på tlf. 29204053

ANSØGNING

Ansøgningsfrist: 12.6.2024

 


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
  
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Græsvangen 48, 8381 Tilst

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6053673

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet